Nestr taxatie

Vakantieperiode

In verband met de vakantieperiode hanteren wij op dit moment een langere doorlooptijd dan u van ons gewend bent.

Daarom vragen wij u bij een spoed taxatie eerst telefonisch contact op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn alvorens u het aanvraagformulier invult.

EEN TAXATIERAPPORT IN 4 STAPPEN

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN

Onderstaand invulformulier bestaat uit drie onderdelen. Stap 1: De persoonlijke gegevens van de aanvrager. Stap 2: De gegevens van het te taxeren object. Stap 3: Voeg bijlagen toe en verzend de aanvraag

JE ONTVANGT DE OPDRACHTBEVESTIGING

Na het versturen van het formulier ontvang je automatisch de opdrachtbevestiging. Je hebt in het formulier al aangegeven dat je namens je klant akkoord gaat met de voorwaarden, dus je hoeft geen enkele actie te ondernemen.

DE TAXATIE

Wij nemen contact op met de contactpersoon van het te taxeren pand. Er wordt een datum gepland voor de opname, vervolgens na de opname werken wij de taxatie volledig uit.

JE KLANT ONTVANGT HET RAPPORT

Nadat wij het rapport helemaal klaar hebben, zullen wij deze naar jouw klant en Nestr toesturen. Heb je in het formulier aangegeven dat ook jij een kopie wilt ontvangen, dan verzorgen wij dit ook. De factuur wordt automatisch bij je klant geïncasseerd.
 

WAT KOST EEN TAXATIERAPPORT

€ 950,- voor 1 Buy to Let woonhuis/appartement
€ 1.600,- voor 1 Buy to Let woonhuis/appartement plus commerciële ruimte
€ 1.600,- voor een Buy to Let woningcomplex. Prijzen zijn exclusief btw. Een woningcomplex is een object bestaande uit meerdere wooneenheden (zelfde bouwstroom), bestemd voor verhuur waarvan het aandeel van de woonfunctie in de bruto markthuur van het object groter is dan 50% en het overige gebruik kleiner is dan 25%.

DE AANVRAAG